02-05-2015


Uwaga Pacjenci!

Z dniem 01-01-2014 przychodnia przy ul. Mickiewicza została przeniesiona do przychodni przy ulicy Murarskiej 14

11-05-2015

Zapraszamy pacjentów NZOZ Eskulap urodzonych w roku: 1980,1975,1970,1965,1960, na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia. Program CHUK jest skierowany do kobiet i mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym są w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat oraz w okresie ostatnich 5 lat nie mieli wykonywanych badań objętych programem u których w wywiadzie rozpoznano choroby układu krążenia. W ramach realizacji programu pacjent będzie miał wykonany lipidogram, badanie poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego i określenie BMI.

12-05-2015 W przychodniach są prowadzone szczepienia przeciw WZW typu B
Wykaz Szczepionek w gabinecie zabiegowym:
 • ENGERIX – 50 zł
 • INFANRIX IPU + HIP – 125 zł
 • PENTAXIM – 125 zł
 • INFANRIX HEXA – 200 zł
 • HEXACIMA -190 zł
 • PREVENAR – 280 zł
 • SYNFLORIX – 220 zł
 • ROTARIX – 320 zł
11-04-2015

PRYWATNE BADNIA USG:

 • USG jamy brzusznej 60zł
 • USG piersi 60zł
 • USG stawów (kolano,bark) 60zł
 • USG tarczycy 60zł
 • USG ślinianek 60zł
 • USG węzłów chłonnych 60zł
 • USG moszny 60zł*
 • USG żył kończyn dolnych 120zł
 • USG tętnic kończyn dolnej 120zł
 • USG tętnic szyjnych 120zł

wykonywane przez lek. med. Barbarę Sabatowską
Informacje i zapisy: Gabinet zabiegowy tel. 041 274 57 70

11-05-2015

UWAGA RODZICE Prosimy o zgłaszanie się z dziećmi urodzonymi:

 • w roku 2008 na szczepienie przeciw DTaP i Polio
 • w roku 2010 na szczepienie przeciw Odrze, Różyczce i Śwince
 • w roku 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 na szczepienie przeciw Odrze, Różyczce, Śwince (jeżeli nie mają II dawki przeciw wyżej wymienionym)
 • w roku 2002 oraz 1997 na szczepienie przeciw Td oraz Odrze, Różyczce, Śwince (jeżeli nie mają II dawki przeciw wyżej wymienionym)

UWAGA PACJENCI!

Z dniem 01-01-2014 przychodnia przy ulicy Mickiewicza została przeniesiona do przychodni przy ulicy Murarskiej 14.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- Eskulap -

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP świadczy usługi z zakresu stomatologii, specjalistyki, profilaktycznych programów zdrowotnych i podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Przychodniach w Starachowicach przy ul. Kilińskiego 24 i Murarskiej 14 oraz w środowisku rodzinnym przez pielęgniarki rodzinne a w środowisku nauczania przez pielęgniarki szkolne. NZOZ ESKULAP prowadzi także Laboratorium Analityczne i Pracownię USG przy ulicy Murarskiej.